Prawo cywilne

Kancelaria zapewnia wszechstronne doradztwo i obsługę w dziedzinie prawa cywilnego.  Oferowana pomoc prawna obejmuje  m.in. prawa zobowiązań, rzeczowego, spadkowego rodzinnego i opiekuńczego..

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

 • sprawy o świadczenia z umów,  w tym nienależne świadczenie,
 • stwierdzenie nieważności czynności prawnej,
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli,
 • ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego,
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w tym odszkodowanie komunikacyjne,
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,

PRAWO RZECZOWE

 • sprawy o zniesienie współwłasności,
 • sprawy dotyczące nieruchomości,
 • ochronę własności i posiadania,
 • ustanowienie lub zniesienia służebności,

PRAWO SPADKOWE

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • sprawy o dział spadku,