O kancelarii

Mallet of justice! Concept of law. Studio shots

Główny zakres działalności Kancelarii koncentruje na kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Posiadamy szeroką wiedzę z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego w tym prawa transportowego, upadłościowego i naprawczego, pracy, bankowego, zamówień publicznych oraz administracyjnego.

W zakresie prawa gospodarczego oferujemy usługi m.in. w zakresie:

 • Windykacja należności
 • Prawo handlowe
 • Prawo transportowe
 • Konwencja CMR
 • Ubezpieczenie OCP
 • Prawo upadłościowe
 • Restrukturyzacja
 • Postępowanie sądowoadministracyjne

Kancelaria Prawna świadczy także usługi na rzecz osób fizycznych, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego a także administracyjnego, w tym m.in:

 • Rozwody
 • Alimenty
 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Dział spradku
 • Upadłość konsumencka
 • Odszkodowania za przejęcie nieruchomości
 • Opłata adjacenka
 • Aktualizacja opłaty rocznej
 • Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Postępowanie sądowoadministracyjne

Kancelaria Prawna reprezentuje sowich klientów przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami administracji.

Kancelaria świadczy swoje usługi na terenie całego kraju, siedzibą jest Wrocław.