Windykacja

W działalności wielu przedsiębiorstw i osób fizycznych przychodzi czasem nieprzyjemny moment, kiedy ktoś zalega z opłaceniem należności. Zaległe rachunki, pożyczki, kary czy niezapłacony czynsz sprawiają, że inwestycja, która miała przynieść korzyści pod postacią odsetek lub opłat za usługę, przynosi straty. W takich przypadkach wierzyciel zgłasza się do kancelarii adwokackiej i prosi o wszczęcie procesu windykacyjnego. Ten podzielić można na trzy główne etapy:

  1. Rozwiązanie polubowne (przedprocesowe) sprawy
  2. Postępowanie sądowe (procesowe)
  3. Windykacja egzekucyjna (komornicza)

Poszczególne etapy różnią się charakterem stosowanych rozwiązań w walce o odzyskanie należności. Zaczyna się oczywiście od środków łagodnych i próby polubownego załatwienia sprawy, a kończy, jeśli jest taka konieczność, postępowaniem komorniczym.

Pierwsze kroki

Windykacja polubowna rozpoczyna się od poinformowania dłużnika o tym, że zalega ze zwrotem należności oraz że zatrudniono specjalistów, którzy w takich sytuacjach pomagają odzyskiwać pieniądze. Wraz z informacją zostaje przekazane stosowne pismo wzywające do zapłaty oraz wzmianka o możliwości poniesienia wyższych kosztów, jeśli sprawa znajdzie się w sądzie.

Na tym etapie windykacji dłużnik przekonuje się, że wierzyciel nie będzie czekał bezczynnie i zrobi wszystko, by odzyskać należne mu pieniądze. Strach przed dodatkowymi kosztami i urzędami państwowymi może skłonić go do uiszczenia zaległości jak najszybciej. Gdy zwłoka dłużnika była spowodowana jedynie chęcią zdobycia czasu potrzebnego na pozyskanie środków na spłatę, można podpisać ugodę, w której strony ustalą nowy termin rozliczenia zaległych opłat.

To etap szczególnie ważny, jeżeli zależy nam na zachowaniu dobrych stosunków z dłużnikiem. Pieniądze potrafią podzielić ludzi, ale na tym etapie jest jeszcze możliwe zadbanie o to, by windykacja przebiegła skutecznie, a zarazem nie zraziła klienta do nas jako inwestora.

Gdy rozwiązanie polubowne nie wystarcza

Etap windykacji sądowej zaczyna się jeszcze przed skierowaniem sprawy do odpowiednich organów. Trzeba zebrać odpowiednią dokumentację (np. wypowiedzenia umowy dłużnika) i dobrze przygotować się do procesu. Zaniedbanie drobnego szczegółu przed wszczęciem postępowania może skutkować przegraniem sprawy. Dopiero gdy jest się dobrze przygotowanym, można skierować pozew do sądu. Nasza kancelaria reprezentuje swojego klienta w trakcie postępowania i dąży do tego, by uzyskać wyrok lub nakaz zapłaty.

Ostatni etap to skierowanie sprawy do komornika. Windykacja egzekucyjna odbywa się tylko czasem poprzez zawłaszczenie cennych ruchomości (samochód, rower, cokolwiek cennego posiada dłużnik) bądź nieruchomości – tak jak to zwykle wyobrażają sobie ludzie. Częściej jednak próbuje się w pierwszej kolejności dokonać egzekucji z rachunku bankowego. To działanie jest skuteczne oczywiście tylko wtedy, gdy dłużnik posiada jakiekolwiek środki w banku.

Opłaty

Koszty prowadzenia spraw windykacyjnych uzależnione są od wielu czynników. Opłaty sądowe wynoszą zawsze 5% wartości dochodzonego długu. Stawka honorarium adwokata też uzależniona jest od kwoty, jaką zalega dłużnik:

  • 60 PLN – długi do 500 PLN
  • 180 PLN – długi do 1500 PLN
  • 600 PLN – długi do 5000 PLN
  • 1200 PLN – długi do 10 000 PLN
  • 2400 PLN – długi do 50 000 PLN
  • 3600 PLN – długi do 200 000 PLN
  • 7200 złotych – gdy wartość długu przekracza 200 tysięcy złotych

Oczywiście w przypadku wygrania sprawy przez wierzyciela to dłużnik zostaje obarczony kosztami postępowania sądowego i opłaceniem pracy kancelarii.