Nasze usługi

Prawo gospodarcze

Nasza Kancelaria oferuje wszelkie usługi prawne dla podmiotów gospodarczych. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich spółek prawa handlowego, osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a także spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

zobacz więcej »

Prawo cywilne

Kancelaria zapewnia wszechstronne doradztwo i obsługę w dziedzinie prawa cywilnego. Oferowana pomoc prawna obejmuje m.in. prawa zobowiązań, rzeczowego, spadkowego rodzinnego i opiekuńczego.

zobacz więcej »

Prawo administracyjne

Oferta Kancelarii w zakresie Prawa administracyjnego swoim zakresem obejmuje postępowanie przed organami administracji a także postępowanie sądowoadministracyjne. Jedną z wielu dziedzin w jakich wyspecjalizowała się kancelaria jest przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności.

zobacz więcej »

Blog prawny